Samenwerken als een écht team

Wanneer we mensen willen ondersteunen om met lef, moed en doorzettingsvermogen te bouwen aan hun organisatie, dan is er werk op verschillende gebieden.

In al deze gebieden hebben we een aanbod van trainingen, workshops, coaching en facilitatie.

Afhankelijk dus van wat de noodzaak is, kunnen we zorgen voor een aanpak op maat.

Op deze manier zorgen we ervoor dat we die dingen doen die jou en jouw samenwerking het meest dienen.

In onze aanpak is onder meer Sociocratie 3.0 een belangrijke kapstok, maar deze biedt een ingang tot véél meer. Hieronder een kort overzicht.

Lees hier meer over Sociocratie 3.0

Participatie

Zorgen voor betrokkenheid en accountability

Het is belangrijk om een (h)echt team te bouwen en hierin veiligheid te creëren. Hiervoor ligt aan de basis vertrouwen, we moeten leren constructieve conflicten aan te gaan, echte betrokkenheid creëren, allemaal verantwoordelijkheid nemen en hierbij steeds het gemeenschappelijke doel in de gaten blijven houden.

Lerende cultuur

Mensen in hun kracht

Het is erg belangrijk om een lerende cultuur op te zetten zodat iedereen optimaal in staat is om hun eigen groeitraject in handen te nemen.
Ook is het belangrijk dat we leren hoe we optimaal gebruik maken van onze beschikbare middelen en tijd door o.a.
gefocuste interacties, learning circles, peer feedback,…

Purpose

Duidelijke gedeelde missie, visie en principes van samenwerking

Als basis voor een samenwerking is het altijd noodzakelijk om te weten waarvoor je het doet en wat goed genoeg betekent.

De fundamenten hiervoor zijn een inspirerend doel, duidelijke principes van samenwerking en een kader waarnaar we kunnen refereren om na te gaan of ons gedrag datgene is wat ons gemeenschappelijk doel het best dient.

Gedragen besluitvorming

De collectieve wijsheid gebruiken

Nadat we het doel in al zijn complexiteit hebben verkend is het belangrijk om de collectieve wijsheid op zo’n manier in te zetten dat we hierin wijze, gedragen stappen vooruit kunnen zetten en zo optimaal in staat zijn om waarde te creëren.

Het werk doen

Hoe organiseren we de uitvoering van ons werk?

Zichtbaar maken van de het werk, transparantie van informatie en doelstellingen, hierin gedragen prioriteiten stellen en het werk zo organiseren dat we steeds optimaal die dingen doen die ons dichter brengen bij ons doel.

Wendbaarheid

Het creëren van een wendbare ondersteunende governance structuur

Heldere structuren en grenzen helpen enorm in het creëren van flow in de samenwerking.
Snel en effectief reageren op veranderende omstandigheden. Steeds blijven kijken naar het doel en op basis hiervan je structuren aanpassen tot hetgeen er dienend is.

Creativiteit

‘Out of the box’ denken

Als team moeten we opnieuw leren om verder te kijken dan hetgeen we nu al kennen. Omdenken i.p.v. vastdenken, bevrijdende structuren gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen.

Leren improviseren, mekaar ondersteunen, voorzetten geven en uitdagen. Experimenten opzetten om zo te blijven leren en verbeteren.

Persoonlijk leiderschap

Ons hoofd vrijmaken, zelfreflectie en daadkracht

Vooraleer we in staat zijn om effectief in een team bij te dragen, is het belangrijk om onze eigen zaken op orde hebben.

Persoonlijke effectiviteit gaat niet over het meer gedaan krijgen in minder tijd. Het gaat eerder over ons hoofd leren leegmaken zodat het zich kan bezig houden met die dingen die echt belangrijk zijn!

Relatie en samenwerking

Onder de waterlijn tussen mensen

Psychologische veiligheid, jezelf mogen zijn in alle kwetsbaarheid, fouten mogen maken, …
Allemaal best spannende dingen die we niet gewoon zijn om aan te raken, maar die wel een wezenlijk verschil maken in de samenwerking.
…en nee, dit zijn niet de softe dingen! Dit zijn die zaken het net extra pittig maken.
Let’s spice it up!

Enkele van onze klanten