Een hands-on aanpak op maat!

De vraag is wat we op dit moment voor jou kunnen beteken. Het is voor ons extreem belangrijk dat we weten op welke manier er een ingang gevonden kan worden. Soms starten we met één team, soms helpen we je ontdekken wie de moXianen zijn in je organisatie en bouwen we met hen een sterk veranderteam dat daarna de rest van de organisatie meepakt en soms zijn we er gewoon om een aantal processen te faciliteren. Alles hangt af van wat jullie het best dient.

We zijn er als trainer, leiderschapscoach, teamcoach, individuele coach, klankbord, strategisch partner, cultuurbouwer, facilitator,… Aan jou de keuze!
Het ene vloeit ook vaak over in het andere.

High-impact Workshops & Training

Als je iets nieuws wil leren dan doe je dat het best door het zelf te ervaren!
Je tijd is kostbaar, dus je wil meteen waarde halen uit hetgeen je leert.

Daarom gaan we steeds aan de slag met concrete cases, met zaken die leven in jouw team of organisatie. Geen theoretische sessies dus, je leert door te doen!
Uiteraard is reiken we een theoretische basis aan, maar je wil meteen de vertaling kunnen maken naar jouw context en begrijpen hoe je dit daar kan toepassen.

Co-creatie

Bij moXia staat co-creatie centraal en zo gaat het ook tijdens onze workshops. Wanneer je buiten stapt heb je, op zijn minst, een eerste stap uitgewerkt in de richting van een concrete oplossing van één van jouw belangrijkste uitdagingen!

Hiervoor gebruiken we de wijsheid uit de ganse groep, wat niet alleen leidt tot de juiste resultaten, maar ook meteen zorgt voor verbinding in het team en een gedragenheid van de uitkomst.

Intervisie

Je stapt dus buiten met een concrete oplossing, je hebt een hoop tools en handvaten aangeleerd en je wil deze natuurlijk meteen toepassen in de praktijk!

…maar na een paar weken merk je dat je vervalt in je oude patronen. Geen zorgen, dat is helemaal normaal!

Daarom bouwen we bewust intervisiemomenten in om het geleerde nog meer te borgen en de waarde ervan optimaal te benutten. Je deelt je ervaring met je collega’s en leert zo ook van elkaars experimenten.

Telkens een stapje verder

Op die manier bouw je steeds verder op hetgeen je geleerd hebt, bouw je verder aan je cultuur en blijf je groeien als team. Een maximale return voor de investering van je tijd dus!

Team-coaching en individuele (leiderschaps-) coaching

Soms heb je gewoon iemand nodig van buiten je team, van buiten je systeem, die het proces kan bewaken en niet vast zit in de inhoud. Een klankbord en een blik van buitenaf. Iemand die je helpt bij brainstormen, besluitvormingsprocessen, teamvormingsprocessen, conflictbemiddeling, etc.

Dat kan op team niveau, maar ook op individueel niveau voor jou als leider in je team, in je persoonlijke ontwikkeling, etc.

Onze doorwinterde moXianen hebben een goedgevulde rugzak aan ervaringen en skills om je op deze paden te ondersteunen. Ze helpen je steeds graag op weg en blijven beschikbaar voor ondersteuning.